Ryczałt ewidencjonowany to jedna z najprostszych form opodatkowania dla osób fizycznych nie prowadzących działalności rolniczej. Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania, co może stanowić wadę tej formy opodatkowania (nieopłacalność), gdy zysk jest bardzo mały (wysokie koszty). Do zalet ryczałtu należą: prosta księgowość, a przy niskich kosztach istnieje możliwość uzyskania korzyści fiskalnych w porównaniu z zasadami ogólnymi. Usługi podstawowe związane z rozliczaniem ryczałtu ewidencjonowanego:

  • Prowadzenie ewidencji
  • Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji podatkowych
  • Wykonanie zeznania rocznego