W ramach obsługi kadrowej oferujemy naszym Klientom kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej, sporządzanie projektów umów o pracę oraz innych umów i dokumentów kształtujących stosunek pracy.

Jeżeli chodzi o obsługę płacową, prowadzimy listy płac oraz dokonujemy rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym

Usługi podstawowe związane z obsługą kadrowo-płacową:

 • prowadzenie ewidencji urlopowych pracowników
 • monitorowanie aktualności badań lekarskich i szkoleń BHP
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniach i zatrudnieniu
 • sporządzanie świadectw pracy
 • przedstawianie projektów umów o pracę, aneksów do umów o pracę
 • prowadzenie teczek osobowych pracowników
 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
 • prowadzenie indywidualnych kart wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie informacji dla ubezpieczonych pracowników na drukach RMUA
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • sporządzanie deklaracji PIT-4R, PIT-11, PIT-40
 • sporządzanie deklaracji PFRON