Podatkowa księga przychodów i rozchodów stanowi dowód, pozwalający na określenie zobowiązań podatkowych. Zasady prowadzenia księgi reguluje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Określa ono przede wszystkim szczegółowy zakres obowiązków podatnika, dokumenty będące podstawą zapisów oraz terminy zawiadomienia urzędu skarbowego o prowadzeniu księgi, a także inne niezbędne informacje.

Usługi podstawowe związane z prowadzeniem księgi:

  • Prowadzenie zapisów KPiR
  • Prowadzenie ewidencji VAT
  • Prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji podatkowych
  • Sporządzenie zeznania rocznego